مجله آگاپه – شماره 5

Agapeh Magazine

مجله آگاپه – شماره 5.
April 2021.
( Number: 5)

One thought on “مجله آگاپه – شماره 5

  1. ترانه Reply

    شالوم خداوند بر شما… شکر برای وجودتون
    خوندن مجله شما بسیار لذت بخش هست بخصوص برای کسانی که مثل من در ایران هستن.
    سپاسگذارم که دانلود مجله زیباتون رایگان در اختیار گذاشتید.آمین در نام عیسی مسیح که بزودی ما هم که در ایران هستیم بتونیم آزادانه خدای زنده و حقیقی خودمون رو با صدای بلند پرستش کنیم.باز هم سپاسگزارم.فیض وبرکت خداوند با شما باشد و بماند آمین

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *