مزامیر

مزمور 138 دعا برای شکرگزاری    ۱ خداوندا، از صمیم قلب تو را ستایش می‌کنم، در حضور خدایان برای تو سرود شکرگزاری می‌خوانم.  ۲ سر تعظیم به درگاه مقدّس تو فرود می‌آورم و نام تو را به خاطر محبّت پایدار و وفاداری تو ستایش می‌کنم. چون نام تو و فرمایشات…

read more