مزامیر

مزمور 27 سرود اعتماد به خداوند     ۱ خداوند نور من و نجات من است، از که بترسم؟ خداوند مرا از تمام خطرها حفظ می‌کند، هرگز هراسان نخواهم شد.  ۲ وقتی شریران دور مرا گرفتند و خواستند مرا بکشند، لغزیدند و افتادند.  ۳ اگر لشکری به من حمله کند،…

read more

مزامیر

مزمور 43 دعایی در دیار غربت      ۱ ای خدای من، در برابر مردم بی رحم از من دفاع کن و بی گناهی مرا اعلام نما، مرا از دست مردم شریر و دروغگو برهان.  ۲ خدایا، تو پناهگاه من هستی. چرا رهایم کرده‌ای؟ چرا از دست ظلم دشمنان همیشه…

read more

مزامیر

مزمور 138 دعا برای شکرگزاری    ۱ خداوندا، از صمیم قلب تو را ستایش می‌کنم، در حضور خدایان برای تو سرود شکرگزاری می‌خوانم.  ۲ سر تعظیم به درگاه مقدّس تو فرود می‌آورم و نام تو را به خاطر محبّت پایدار و وفاداری تو ستایش می‌کنم. چون نام تو و فرمایشات…

read more