شخصیت‌های کتاب مقدس

ایـن قـسـمـت: یوییل نبی .

(واعظ: فرح معصومی)