سرودها و مزامیر

مزمور 15

مقررات خداوند

۱ ای خداوند، چه کسی به خیمه مقدّس تو وارد خواهد شد؟ چه کسی در کوه مقدّس تو عبادت خواهد کرد؟  ۲ کسی که بی عیب، نیکوکار، راستگو و صمیمی باشد.  ۳ غیبت ننماید، در حق دوستان خود بدی نکرده و به تهمت‌ها گوش ندهد.  ۴ گناهکاران را حقیر شمارد و نیکوکاران را احترام گذارد، به قول خود وفا کند هر چند به ضررش باشد،  ۵ از رباخواری پرهیز نماید و با رشوه گرفتن، علیه مردم بی گناه شهادت ندهد. کسانی که اینها را انجام دهند، همیشه استوار خواهند بود.

این سرود را می‌توانید به صورت فایل‌های صوتی و تصویری دریافت کنید.