شخصیت‌های کتاب مقدس

ایـن قـسـمـت: کالیب مرد ایمان

(واعظ: فرح معصومی)