شخصیت‌های کتاب مقدس

ایـن قـسـمـت: افـرایـم و مـنـسـی

(واعظ: فرح معصومی)