شخصیت‌های کتاب مقدس

این قسمت: عيسو و حق نخست‌زادگی‌اش

(واعظ: فرح معصومی)