مزامیر

مزمور 27

سرود اعتماد به خداوند    

۱ خداوند نور من و نجات من است، از که بترسم؟ خداوند مرا از تمام خطرها حفظ می‌کند، هرگز هراسان نخواهم شد.  ۲ وقتی شریران دور مرا گرفتند و خواستند مرا بکشند، لغزیدند و افتادند.  ۳ اگر لشکری به من حمله کند، نخواهم ترسید، حتّی اگر دشمنان برای جنگ با من بیایند، باز هم به خدا توکّل خواهم کرد.  ۴ یک چیز از خداوند خواستم، فقط یک چیز، و آن این است که تمام دوران عمرم در خانه خداوند باشم و زیبایی جمال او را مشاهده کنم و درباره او تفکّر نمایم.  ۵ در روز تنگی مرا پناه خواهد داد. او مرا بسلامت در خیمه خود حفظ خواهد نمود، و مرا بر روی صخره‌ای بلند مطمئن می‌سازد.  ۶ پس بر دشمنانم که دور مرا گرفته‌اند پیروز خواهم شد. با فریاد شادی در معبد بزرگ او قربانی خواهم گذرانید، و برای او سرود خواهم خواند و او را ستایش خواهم نمود.  ۷ خداوندا، دعای مرا بشنو، بر من رحمت فرموده دعایم را مستجاب کن.  ۸ تو فرموده‌ای: «طالب من باشید!» خداوند، از صمیم قلب می‌گویم که طالب تو هستم،  ۹ روی خود را از من پنهان نکن! و بر من خشمگین مباش، و بنده خود را از درگاهت مران. تو مددکار من بوده‌ای، ای خدای نجات بخش من، مرا ترک مکن و رد منما.  ۱۰ حتّی اگر پدر و مادرم مرا ترک کنند، خداوند مرا ترک نخواهد کرد.  ۱۱ خداوندا! راه خود را به من نشان بده، و به خاطر دشمنانم مرا به راه راست هدایت نما.  ۱۲ مرا به دست دشمنانم مسپار، آنها با شهادت دروغ و نیرنگ بر ضد من برخاسته‌اند.  ۱۳ می دانم که رحمت و نیکویی‌های خداوند را در این زندگی باز هم خواهم دید.  ۱۴ بر خداوند توکّل کن، ایمان داشته باش و ناامید مشو.

این مزمور را می‌توانید به صورت فایل‌های صوتی و تصویری دریافت کنید.