شخصیت‌های کتاب مقدس

ایـن قـسـمـت: ابـراهـیـم و لـوط

(واعظ: خواهر معصومی)