مزامیر

مزمور 138

دعا برای شکرگزاری

   ۱ خداوندا، از صمیم قلب تو را ستایش می‌کنم، در حضور خدایان برای تو سرود شکرگزاری می‌خوانم.  ۲ سر تعظیم به درگاه مقدّس تو فرود می‌آورم و نام تو را به خاطر محبّت پایدار و وفاداری تو ستایش می‌کنم. چون نام تو و فرمایشات تو از هر چیز بالاتر است.  ۳ هنگامی که دعا کردم، دعایم را مستجاب کردی و با قدرت خود مرا تقویت نمودی.  ۴ خداوندا، همه پادشاهان جهان تو را ستایش خواهند نمود، زیرا کلام تو را شنیده‌اند.  ۵ آنها به خاطر آنچه که کرده‌ای و به جهت شکوه عظمت تو، سرود خواهند خواند.  ۶ خداوند، با وجود عظمت و جلالی که دارد، به فروتنان توجّه دارد، امّا اشخاص متکبّر را از دور می‌شناسد.  ۷ هنگامی که در سختی و مشکلات گرفتارم، تو مرا از همه آنها می‌رهانی. تو در مقابل دشمنان خشمگین من می‌ایستی و با دست توانای خود مرا نجات می‌دهی.  ۸ خداوند به وعده‌هایی که به من داده است، وفا خواهد کرد. خداوندا، محبّت پایدار تو ابدی است. کارهایی را که شروع کرده‌ای تمام کن.

این مزمور را می‌توانید به صورت فایل‌های صوتی و تصویری دریافت کنید.